Zoeken

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Vanaf het schooljaar 2007-2008 heeft Het Duin VSO voor de praktijk subsidie aangevraagd voor haar stageactiviteiten en andere activiteiten richting arbeids-toeleiding. Voor het schooljaar 2012-2013 is deze subsidie ook toegekend. Er is een projectplan geschreven de zogenaamde Duinenlijn, waarvan alle leerlingen van 15 jaar en ouder profiteren.

De subsidie is bedoeld voor het toeleiden van de leerling naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt en eventueel naar een vervolgopleiding.

Binnen Het Duin wordt met name ingezet op een sterk stage traject, voorafgegaan aan een sterk intern stagetraject en een sterk Les op locatie traject. Daarnaast hoort het ontwikkelen en onderhouden van een actief netwerk, het ontwikkelen van leerwerkplaatsen (groenvoorziening, consumptief en techniek) en het ontwikkelen van certificering van de leerlingen tot de speerpunten van het Agentschap SZW, dat de subsidie regeling co÷rdineert. Dit zijn dan ook zaken waarin het team van Het Duin zich verdiept om zo arbeidsaanbod van de leerlingen te vergroten.

Voor meer informatie over deze regeling (actie C) kijk op:

www.agentschap.szw.nl