Visual

Aanmelden

Aanmelden op Het Duin is mogelijk met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) voor het vso. Wij helpen u graag met meer informatie over de aanmeldprocedure. Voorafgaand aan de aanmelding kunt u altijd kennis komen maken met Het Duin. Tijdens het bezoek heeft u een informatief gesprek en krijgt u een rondleiding door de school.

Lees verder »

Afmelden, ziek melden

Is de leerling ziek? Dan vragen wij u om de leerling telefonisch af te melden tussen 8.15 en 8.30 uur, via telefoonnummer (071) 361 41 50. Denkt u er ook aan de vervoerder op de hoogte te brengen? In verband met de gezondheid van medewerkers en medeleerlingen verzoeken wij u om een zieke leerling thuis te houden.

Activiteiten

Een schoolfeest, excursie of barbecue horen bij een leuke schooltijd. Vso Het Duin vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. Omdat we de activiteiten graag willen behouden, bieden we die de leerlingen nu kosteloos aan. In de schoolgids vindt u meer informatie over excursies, het schoolkamp en andere activiteiten.

Lees verder »

Aandacht

Ze hebben hier veel aandacht voor de leerling. Vso Het Duin maakt al vanaf je eerste schooldag een plan voor je.

Oudercontact

Het Duin gaat er vanuit dat opvoeden een zaak is van ouders én school. We hechten daarom veel waarde aan een goed contact met de ouders. U bent welkom op school en u  kunt altijd informatie krijgen en geven over uw zoon of dochter. Vanuit school houden we ouders regelmatig op de hoogte over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Wanneer uw kind is aangewezen op (aangepast) schoolvervoer, moet u dit elk jaar opnieuw zelf aanvragen bij de gemeente  waarin de leerling woont. Het Duin kan u hierbij helpen. Ouders/verzorgers en gemeente blijven verantwoordelijk hiervoor. Dus wanneer u onverhoopt klachten heeft over het schoolvervoer, neemt u contact op met de gemeente.

Klachten en verzekering

Waar gewerkt wordt, kunnen dingen verkeerd gaan. Wanneer u dit tijdig bespreekbaar maakt kunnen we klachten voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van een klacht, dan is het goed om te weten dat Het Duin hiervoor een regeling heeft. Voor het geval van schade hebben we voor elke leerling een aanvullende verzekering afgesloten.

Lees verder »

Recept voor succes

In de keuken moet je precies werken. De recepten bereiden we samen voor, dat werkt goed.

(G)MR en ouderraad

Ouders en medewerkers praten mee op vso Het Duin. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en medewerkers en houdt zich bezig met het beleid en het functioneren van de school. De ouderraad bestaat uit ouders en biedt het team van de school ondersteuning bij festiviteiten op school.

Lees verder »

Leerplicht en schorsing

Iedere leerling op onze school valt tot en met het jaar waarin de leerling zestien wordt onder de leerplicht. Ongeoorloofd verzuim is dus niet toegestaan. Ernstig verstorend gedrag van een leerling kan leiden tot schorsing of andere maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar een andere, meer passende, onderwijssetting.

Lees verder »

18 jaar en verder

De meeste van onze leerlingen stromen rond hun achttiende uit naar een arbeids- of dagbestedingsplek. Vanaf 18 jaar is de leerling volgens de wet meerderjarig. Een aantal zaken verandert dan, zoals studiefinanciering, uitkering en wettelijke vertegenwoordiging. Rond de 17e verjaardag van een kind ontvangen de ouders een uitstroombrochure.

Lees verder »