Visual

Op Het Duin besteden we veel aandacht aan praktische vakken en zetten we ons in voor een passende baan of dagbesteding voor al onze leerlingen. ‘Werken aan leren, leren van werken’

Waar staan wij voor? »

Waar staan wij voor?

Onze missie is de leerlingen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving bieden. Een omgeving waarin ze zelfvertrouwen opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun leervermogen optimaal benutten. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en bereiden hen goed voor op een plek in de maatschappij.

Lees verder »

Onderwijsaanbod

Op Het Duin bereiden we onze leerlingen voor op een volwaardige plaats in de samenleving. Hetzij in een betaalde baan, hetzij in beschut werk. Het onderwijs is uitdagend, gericht op de praktijk en dus toekomstgericht. De praktijkvakken sluiten zoveel mogelijk aan bij het echte leven, waardoor de lesstof herkenbaar is voor de leerlingen.

Lees verder »

Leergebieden

Op Het Duin werken we met landelijk vastgestelde leergebieden. Dat zijn bijvoorbeeld Nederlandse Taal en Rekenen, maar ook meer algemene vaardigheden zoals ‘Leren leren’ of ‘Leren taken uitvoeren’. Alle leergebieden zijn voor iedere leerling hetzelfde, maar er zijn verschillende leerroutes, afhankelijk van de uitstroommogelijkheden.

Lees verder »

Werken aan leren, leren van werken

Je leert hier vakken waar je echt wat aan hebt. Je wordt handig en kunt zelf dingen maken, koken of kweken.

Onze organisatie

Het Duin maakt, samen met De Duinpieper en De Oeverpieper onderdeel uit van Resonans. Deze onderwijsstichting richt zich op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. Naast Het Duin heeft deze stichting nog drie mytyl/tyltyl-scholen en twee zml-scholen. We werken met een team van specialisten. De dagelijkse leiding op Het Duin is in handen van de afdelingsdirecteur.

Lees verder »

Leerlingenzorg

Iedere leerling is uniek. Dat zie je dan ook terug in het ontwikkelingsperspectiefplan dat Het Duin voor elke leerling maakt. Met dit plan brengen we in beeld wat de leerling kan bereiken. De nadruk ligt hierbij op wat een leerling nodig heeft om het uitstroomniveau te halen. Met een gespecialiseerd team volgen we dit plan op de voet en indien nodig sturen we bij. Zo bieden we maatwerk voor iedereen!

Lees verder »

Trots op mezelf

Ik ben best trots op mezelf. Ik ga nu door voor een certificaat waarmee ik zó in een keuken aan de slag kan!

Uitstroom dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding leidt leerlingen op die uitstromen naar een dagbesteding. We kiezen daarbij vaak voor verschillende dagcentra binnen één werkweek. Hierbij maken we onderscheid in dagcentra waar het plezier in activiteiten voorop staat en dagcentra waarbij op maat wordt gewerkt. De keuze hangt af van het niveau en de competenties van de leerling.

Lees verder »

Uitstroom arbeid

Veel van onze leerlingen kunnen werken. Afhankelijk van de individuele beperking stroomt de ene leerling uit naar een (gedeeltelijk) zelfstandige werkplek in het bedrijfsleven en de andere leerling naar een beschutte werkplek. Zij hebben meer begeleiding tijdens het werk en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Lees verder »

Pedagogisch klimaat

Naar onze mening begint leren met een veilig, gestructureerd en vertrouwd pedagogisch klimaat. Daarom steken we op Het Duin veel energie in een goede sfeer. Een omgeving waarin iedereen ervaart dat hij ertoe doet en de aandacht krijgt die hij nodig heeft. We gaan respectvol met elkaar om en zorgen goed voor elkaar. De basis voor een optimale ontwikkeling.

Lees verder »

Een leuke sfeer

Op school is het gezellig en in de pauzes maken we lol. Ik vind het wel tof op Het Duin.

Didactisch klimaat

We streven ernaar dat alle leerlingen zich gehoord en gezien voelen. We werken doorlopend aan ons didactisch klimaat door ons te verdiepen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast gebruiken we verschillende methoden om effectief onderwijs te geven, met oog voor de individuele behoeften en capaciteiten van onze leerlingen.

Lees verder »

Kom bij ons werken

‘Werken aan leren, leren van werken’ is niet voor niets het motto van onze school. Alles wat we doen is erop gericht onze leerlingen aan de slag te helpen in een nuttig vak. Voel jij je daarbij thuis en heb je ons iets te bieden? Dan bieden wij jou ook heel wat: een uitdagende functie in een prettige werkomgeving. Kom ons enthousiaste team versterken!

Bekijk onze vacatures

Meer over vacatures »

Ons netwerk

Het Duin staat middenin een netwerk van professionals die ons helpen bij het realiseren van onze missie. Want dat doen we niet alleen, maar bijvoorbeeld samen met andere scholen, (para)medisch specialisten, maatschappelijk werkers en pedagogen. We zijn onderdeel van onderwijsstichting Resonans en behoren tot enkele samenwerkingsverbanden.

Lees verder »