Visual

Uitstroom arbeid

Bij het maken van onderscheid tussen het profiel Arbeid en Dagbesteding is de vraag of een leerling arbeidsvermogen heeft.

Kan een leerling worden ingezet op een zelfstandige werkplek in het bedrijfsleven of functioneert een leerling beter op een beschutte werkplek. Cognitief functioneren is daarbij belangrijk, maar is ondergeschikt aan de vraag of de leerling kan werken en zich sociaal-emotioneel staande kan houden op een werkplek. Vanaf leerroute 3/4 tot en met 4/5 kijken we naar arbeidsvermogen.

Arbeidsvaardigheden

In alle vormen van onderwijs zijn er criteria beschreven waaraan leerlingen dienen te voldoen om van het ene leerjaar over te gaan naar het volgende leerjaar. Voor het profiel Arbeid is dit niet bij wet beschreven. Om echter planmatig en opbrengstgericht te kunnen werken, zijn (streef)doelen per leerjaar noodzakelijk. Op basis hiervan kunnen we in beeld brengen of een leerling zich conform verwachting heeft ontwikkeld. De kerntaak van het profiel Arbeid is leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Theoretische kennis is belangrijk, maar niet bepalend voor succes op de arbeidsmarkt. Om door te stromen binnen het profiel Arbeid is beheersing van de arbeidsvaardigheden doorslaggevend.