Visual

Praktijkvakken

Met het geven van praktijkvakken willen we onze leerlingen beter voorbereiden op een toekomstige arbeidsplaats of dagbesteding. De praktijkvakken bieden we aan in een praktijklokaal. De lokalen sluiten zoveel als mogelijk aan bij de ‘echte’ wereld. Naast de vakgebonden doelen werken we aan doelen als hulp vragen en het kiezen van een aanpak.

Lees verder »

Leerwerkplekken

De leerlingen maken binnen de school kennis met algemene werknemersvaardigheden zoals sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en samenwerken. Leerwerkplekken zijn voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar. U vindt in onze schoolgids (hoofdstuk 3) meer informatie over leerwerkplekken.

Bekijk de schoolgids »

Leren op locatie

De leerlingen van leerjaar drie en vier gaan één keer per week een dag met een groep leerlingen buiten de school aan het werk. Dat kan op verschillende locaties. Leren op locatie (LOL) is bedoeld om de interesses en mogelijkheden van de leerlingen beter te leren kennen en hun arbeidsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Lees verder »

Werken in de tuin

Ik vind het leuk om met tuingereedschap te werken. Samen maken we de tuin helemaal in orde.

Stage

Stage is een belangrijk onderdeel binnen het lesprogramma van Het Duin. Alle leerlingen doen tijdens hun schoolloopbaan ervaring op in de praktijk. Het Duin heeft een duidelijke opbouw in stage waarbij de leerling zich stap voor stap kan ontwikkelen. Na stage binnen de school, via stage in een groep buiten de school door naar een individuele stage.

Stage »

Branchegericht certificaat

Leerlingen kunnen bij ons branchegerichte certificaten behalen. We hebben daarin een aanbod van vijf certificaten. Met zo’n certificaat kan de leerling aantonen dat hij voldoende vakbekwaam is om in de praktijk aan de slag te kunnen bij een bedrijf. En dat er genoeg vakspecifieke kennis in huis is, waar de werkgever om vraagt.

Lees verder »

Het stagebureau

Ons eigen stagebureau is de spin in het web van school naar werk. Het heeft talloze contacten bij bedrijven, brancheverenigingen en overheden. Daardoor kent het stagebureau de wetten en regels, en heeft het vooral een goed overzicht van wat er allemaal mogelijk is in het bedrijfsleven. Een prettige baan die past bij de leerling is het einddoel.

Lees verder »