Visual

Branchegericht certificaat

Door de branchecursus af te sluiten met een landelijk erkend certificaat of diploma verbetert de leerling zijn of haar positie op de arbeidsmarkt.

Onze leerlingen kunnen kiezen uit verschillende landelijk erkende branchegerichte certificaten (BGC). Zij kunnen onder andere een certificaat behalen voor Winkelmedewerker, Schoonmaak in de groothuishouding, Werken in de keuken, Orderverzamelaar en Groenvoorziening.

BGC Winkelmedewerker

Leerlingen die kiezen voor werk in de winkel, kiezen voor een veelzijdig beroep waarbij geen enkele dag hetzelfde is. Door te oefenen op school en te werken in een stagebedrijf maken de leerlingen zich de benodigde vaardigheden eigen. Het examen Winkelmedewerker is sterk praktijkgericht. Het examen kan afgenomen worden op school of in het stagebedrijf. De beoordeling richt zich op vaardigheden als het omgaan met klanten, vakken vullen, het ontvangen en opslaan van goederen en het schoonhouden van de winkel. De docent van de leerling neemt in principe het examen af. De gecommitteerde van het Kenniscentrum Handel bewaakt de kwaliteit van het examen. Als de leerling het examen met goed gevolg aflegt, ontvangt hij van het Kenniscentrum Handel een certificaat.

BGC Schoonmaak in de groothuishouding

Bij de branchegerichte cursus Schoonmaak in de groothuishouding volgt de leerling gedurende één of twee jaar deze training. Hierbij wordt de leerling opgeleid in het professioneel schoonhouden van gebouwen en kantoren. De opleiding bestaat uit vier modules: stofwissen, moppen, interieuronderhoud en sanitair. Tevens krijgt de leerling een uitgebreide theorie over schoonmaakmiddelen en methodes. Het examen BGC Schoonmaak in de groothuishouding bestaat uit vier praktijkopdrachten: stofwissen, interieuronderhoud, sanitair en moppen, inclusief de achterliggende theorie. Voor dit BGC bestaat ook de mogelijkheid een aantal deelcertificaten te behalen.

BGC Werken in de keuken

De verklaring van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) geeft aan dat de leerling onder begeleiding inzetbaar is in een keuken en de daar voorkomende werkzaamheden kan verrichten waaronder: wassen, schoonmaken van groenten en fruit, verschillende snijtechnieken (ciseleren, julienne en brunoise), snipperen en hakken. Hij past daarbij de regels betreffende de hygiëne, veiligheid en ergonomisch verantwoord werken toe. Vanzelfsprekend hoort daarbij ook het schoonmaken van de werkplek en de gebruikte materialen.

BGC Orderverzamelaar

Leerlingen die kiezen voor werk in een groothandel of bij een logistiek dienstverlener, kiezen voor een afwisselend beroep. Door de praktijklessen op school en te werken in een stagebedrijf maken de leerlingen zich de vaardigheden eigen. Het examen Orderverzamelaar is sterk praktijkgericht. Het examen wordt afgenomen in het stagebedrijf. De beoordeling richt zich op vaardigheden als gebruik intern transport en opslagmiddelen, hanteren van een orderverzamellijst, verzamelen van de order, uitlevering en controle. De docent van de leerling neemt in principe het examen af. De gecommitteerde van het Kenniscentrum Handel bewaakt de kwaliteit van het examen en stelt zo nodig aanvullende vragen. Als de leerling het examen met goed gevolg aflegt, ontvangt hij van Kenniscentrum Handel een certificaat.

BGC Groen

Leerlingen die houden van werken in de tuin kunnen kiezen voor de (vernieuwde) opleiding ‘Werken in het groen’. Deze opleiding wordt erkend door het kenniscentrum voor de groensector, en kent een variant voor de niveaus SVA (Scholing voor Arbeid) 1 en SVA2. Op school bieden we alleen SVA1 aan. Die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • transporteren producten en/of materialen
  • onderhouden materiaal en omgeving
  • assisteren bij aanleg en onderhoud (groen)voorzieningen
  • assisteren bij onderhoud gebouwen en terreinen

De leerlingen werken één dag in de week op locatie om de verschillende onderdelen in de praktijk te leren. De theorie bieden we op school of op de locatie aan. Het examen wordt afgenomen door de docent van de leerling in samenwerking met een examinator van het SVA-examenbureau.