Visual

Branchegericht certificaat

Door de branchecursus af te sluiten met een landelijk erkend certificaat of diploma verbetert de leerling zijn of haar positie op de arbeidsmarkt.

Onze leerlingen kunnen kiezen uit verschillende landelijk erkende branchegerichte certificaten (BGC). Zij kunnen onder andere een certificaat behalen voor Winkelmedewerker, Schoonmaak in de groothuishouding, Werken in de keuken, Orderverzamelaar en Groenvoorziening.

BGC Winkelmedewerker

Leerlingen die kiezen voor werk in de winkel, kiezen voor een veelzijdig beroep waarbij geen enkele dag hetzelfde is. Door te oefenen op school en te werken in een stagebedrijf maken de leerlingen zich de benodigde vaardigheden eigen. Het examen Winkelmedewerker is sterk praktijkgericht. Het examen kan afgenomen worden op school of in het stagebedrijf. De beoordeling richt zich op vaardigheden als het omgaan met klanten, vakken vullen, het ontvangen en opslaan van goederen en het schoonhouden van de winkel. De docent van de leerling neemt in principe het examen af. De gecommitteerde van het Kenniscentrum Handel bewaakt de kwaliteit van het examen. Als de leerling het examen met goed gevolg aflegt, ontvangt hij van het Kenniscentrum Handel een certificaat.

BGC Schoonmaak in de groothuishouding

Bij de branchegerichte cursus Schoonmaak in de groothuishouding volgt de leerling gedurende één of twee jaar deze training. Hierbij wordt de leerling opgeleid in het professioneel schoonhouden van gebouwen en kantoren. De opleiding bestaat uit vier modules: stofwissen, moppen, interieuronderhoud en sanitair. Tevens krijgt de leerling een uitgebreide theorie over schoonmaakmiddelen en methodes. Het examen BGC Schoonmaak in de groothuishouding bestaat uit vier praktijkopdrachten: stofwissen, interieuronderhoud, sanitair en moppen, inclusief de achterliggende theorie. Voor dit BGC bestaat ook de mogelijkheid een aantal deelcertificaten te behalen.

BGC Werken in de keuken

De verklaring van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) geeft aan dat de leerling onder begeleiding inzetbaar is in een keuken en de daar voorkomende werkzaamheden kan verrichten waaronder: wassen, schoonmaken van groenten en fruit, verschillende snijtechnieken (ciseleren, julienne en brunoise), snipperen en hakken. Hij past daarbij de regels betreffende de hygiëne, veiligheid en ergonomisch verantwoord werken toe. Vanzelfsprekend hoort daarbij ook het schoonmaken van de werkplek en de gebruikte materialen.

BGC Veiligheidscertificaat voor de aannemerij (VCA)

Leerlingen vergroten hiermee hun veiligheidsbewustzijn en leren hoe zij op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier kunnen werken. De stagebedrijven en organisaties waarmee wij als school werken stellen dit diploma steeds vaker als eis voor stage en arbeidscontracten. De veiligheid en gezondheid van medewerkers is immens belang voor alle organisaties.

BGC Basisvaardigheden fietstechniek

Leerlingen die houden van sleutelen en techniek kunnen kiezen voor de opleiding Basisvaardigheden fietstechniek. Aan bod komen verschillende typen fietsen en gereedschappen. Kennis over banden, wielen, remmen, aandrijfsystemen en verlichting maken onderdeel uit van dit BGC. Ook onderhoud en (basis)reparaties van alle onderdelen op de fiets worden behandeld.

De leerlingen werken één dag in de week op locatie om de verschillende onderdelen in de praktijk te leren. De theorie bieden we op school of op de locatie aan. Het examen wordt afgenomen door de docent van de leerling in samenwerking met een examinator van het SVA-examenbureau.