Visual

Praktijkvakken

Vanaf het begin van je schoolloopbaan krijg je op Het Duin les in verschillende praktijkvakken. Dat gebeurt naast de algemeen-vormende vakken als taal en rekenen.

De praktijkvakken bieden we zoveel mogelijk binnen de echte context aan. Zo leren we koken voor het restaurant en onderhouden we onze eigen schooltuin. Naast de praktijkvakken bieden we een aantal praktische leerwerkplekken aan. Op Het Duin kun je onderstaande praktijkvakken volgen:

Koken

Eén keer in de week krijgen de leerlingen les in consumptieve technieken. Voor de leerlingen in de onderbouw ligt de nadruk op het leren snijden van groenten, het veilig en hygiënisch werken in de keuken en hoe je een maaltijd kunt bereiden. Vanaf de middenbouw helpen de leerlingen met het voorbereiden van de kantineproducten. Voor het restaurant zorgen de leerlingen van de bovenbouw ervoor dat er op tijd een lekkere maaltijd voor de gasten op tafel staat. Andere leerlingen van de school nodigen we uit om te komen eten in het restaurant. In de bovenbouw werken we met de leerlingen die uitstromen naar de horeca, toe naar een branchegericht certificaat.

Groen

Bij het praktijkvak Groenvoorziening leren de leerlingen verschillende vaardigheden om de schoolomgeving en de tuin te onderhouden. In de onderbouw zijn de doelen vooral gericht op het ophalen van zwerfafval, en het wieden en schoffelen van de tuin. Er worden natuurlijk veel meer vaardigheden geoefend en uitgevoerd, zoals vegen van de paden, planten van bloembollen, grasmaaien, zaaien, stekken en verspenen en snoeien. Leerlingen moeten hier leren zo zelfstandig mogelijk te werken. Bovendien is het belangrijk dat de leerlingen een goede werkhouding leren ontwikkelen en leren samenwerken, als voorbereiding op hun stages en eventuele werkplek.

Schoonmaak

Voor de leerlingen in de onderbouw ligt de nadruk op veiligheid. Denk hierbij aan de temperatuur van het water, het gebruik van schoonmaakmiddelen, de huishoudtrap en scheiden van afval. In de middenbouw nemen leerlingen, die hiervoor geschikt zijn, deel aan de BGC opleiding Schoonmaak in de Groothuishouding.

Algemene Techniek en Fietstechniek

Iedere week is er 70 minuten les in Algemene Techniek. Voor de klassen in de onderbouw ligt de nadruk op het veilig leren werken met verschillende materialen, zoals hout, metaal en kunststof en de daarbij behorende gereedschappen. Voor de leerlingen in de bovenbouw zijn het keuzelessen, vooral gericht op het aanleren van eenvoudige klussen in en om het huis. Op het gebied van elektra, water en fietstechniek oefenen we in de praktijk met bijvoorbeeld stekkers monteren, het vervangen van een kraanleertje of het plakken van een lekke band. Leerlingen kunnen op verschillende niveaus certificaten behalen.