Visual

Stage

Leren van werken is een van de twee delen van ons motto. Dat vertaalt zich onder andere in een hele reeks aan stagemogelijkheden vanuit Het Duin.

In de bovenbouw gaat iedere leerling in principe individueel op stage, ten minste twee dagen per week. Er zijn twee soorten stages.

Oriënterende stage

Leerlingen die bij aanvang van de bovenbouw nog niet goed weten waar hun interesse ligt krijgen de mogelijkheid om in één schooljaar op twee of drie stageplekken ervaring op te doen. Wanneer de leerling dan weet welke richting zijn voorkeur heeft, kan er in het tweede jaar bovenbouw gericht een langere stageperiode in die richting geboden worden.

Beroepsgerichte stage

De leerling die weet welke richting hij op wil, gaat één schooljaar lang een stage doen die daarbij aansluit. De leerling krijgt op de stage aansturing van iemand van de stageplek. Vanuit school is er begeleiding door een stagebegeleider van het stagebureau.

Uitstroomstage

Als een leerling uitstroomt naar dagbesteding, is de dagbestedingsplek van zijn keuze de laatste stageplek. De stage breiden we langzaam uit naar meer dan twee dagen per week, zodat de transitie van school naar dagbesteding zo soepel mogelijk verloopt. In het geval van uitstroom naar het vrije bedrijf, is de laatste stageplek veelal de beoogde werkplek. Richting het einde van de schoolloopbaan breiden we de uren en taken van de leerling uit en dragen we, indien noodzakelijk, de begeleiding over aan een jobcoach.

Werkgevers

Een werkgever die met een leerling van Het Duin in zee gaat, lichten wij goed voor. Van de stagegever verwachten wij dat er voldoende werkzaamheden zijn die de stagiair kan doen. Het belangrijkste is dat er binnen het bedrijf iemand is die de stagiair begeleidt. De stagiair weet dat dit de persoon is waar hij met vragen naar toe kan. Dat geeft de stagiair duidelijkheid en structuur. Bij de kennismaking met een potentiële stagegever letten de stagecoördinatoren nadrukkelijk op de mogelijkheden van begeleiding. Mocht hierover twijfel zijn dan zoeken we verder. Tot nog toe slagen we er steeds weer in om bedrijven bereid te vinden onze leerlingen een kans te geven te laten zien wat ze kunnen en veel te leren. In enkele gevallen leidt dit zelfs tot een dienstverband na de schoolperiode.

Jobcoach

Het Duin heeft door de jaren heen een groot netwerk van bedrijven opgebouwd. Ook zijn er contacten met instanties die actief op zoek zijn naar banen voor mensen met een arbeidshandicap. Niet onbelangrijk kan de rol van ouders zijn. Zij kunnen zelf, vanuit de kennissen of familiekring, met goede suggesties voor werk komen. Na de schoolperiode valt de begeleiding vanuit school weg. Om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat in de begeleiding, zoeken we in het laatste halfjaar van de schooltijd met de leerling en zijn gezin naar een geschikte jobcoach. Een jobcoach is iemand die de oud-leerling (dan cliënt geworden) begeleidt op de werkvloer. De jobcoach is contactpersoon tussen cliënt, werkgever en het gezin en wordt totaal gefinancierd door het UWV. Naast regelmatige werkbezoeken en voortgangsgesprekken weet de jobcoach ook alles over de regelgeving omtrent het werken en subsidies. De jobcoach zorgt voor een soepele overgang naar betaald werk en is tenminste het laatste halfjaar van de stage betrokken bij de leerling. Hij gaat de leerling op de werkvloer coachen onder schooltijd. De stagecoördinatoren en jobcoaches werken in deze fase nauw samen, zodat de belangrijke eerste tijd na de schooltijd goed verloopt.

Stagebureau

Op de pagina over ons stagebureau is meer informatie te vinden over de stages.