Visual

Onze organisatie

Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Het Duin biedt onderwijs aan bijna negentig leerlingen, verdeeld over zeven vso-groepen. De dagelijkse leiding op Het Duin is in handen van afdelingsdirecteur Mark Schlagwein, te bereiken via: mschlagwein@resonansonderwijs.
De afdelingsdirecteuren van de drie Noordwijkse scholen vormen samen het managementteam (MT). Samen ontwikkelen zij beleid en sturen zij het team aan.

Resonans

Het Duin maakt onderdeel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk. Andere scholen binnen deze stichting zijn: de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, De Thermiek, Korte Vlietschool, Vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden, De Keerkring uit Zoetermeer, De Witte Vogel uit Den Haag en De Duinpieper en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans:

De raad van toezicht (RvT) Resonans houdt, de naam zegt het al, toezicht op de stichting. In algemene zin toetst de RvT of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het doel van de stichting, haar maatschappelijke functie en de belangen van betrokkenen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.

Sectordirecteuren

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.