Visual

Waar staan wij voor

Niet voor iedereen is het reguliere onderwijs geschikt. Soms is een plek op een speciale school met veel aandacht voor de praktijk de beste keuze.

Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend. Het Duin, De Duinpieper en De Oeverpieper (een onderwijs/zorgarrangement in samenwerking met ’s Heeren Loo) zijn drie locaties die behoren tot één school.

Het Duin is gevestigd in een rustige wijk in Noordwijk. Er is een groot aantal praktijklokalen zoals onder andere twee leskeukens, een woonlokaal, fietstechnieklokaal, een arbeid-trainingslokaal, een groenlokaal en een bewegingslokaal. Alle klaslokalen zijn ruim en voorzien van een Smartboard en voldoende leerlingcomputers. Er is veel groen rondom de school. In de directe omgeving is een dierenparkje, een vijver en een klein winkelcentrum. De meeste leerlingen van de school wonen in één van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het Duin biedt onderwijs aan bijna negentig leerlingen, verdeeld over zeven vso-groepen.

Identiteit

Het Duin heeft van oorsprong een protestants-christelijke identiteit. We zien een relatie tussen levensbeschouwelijke vorming en ontwikkeling van sociale competenties. Daaronder horen bijvoorbeeld het omgaan met de ander en de omgeving en actief burgerschap. We vinden het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor anderen.

Missie

De missie van Het Duin is de leerlingen een veilige, uitdagende en stimulerende omgeving bieden, waarin ze zelfvertrouwen opdoen, een zo groot mogelijke zelfstandigheid ontwikkelen en hun leervermogen optimaal kunnen benutten.

Kernwaarden

De unieke positie van Het Duin vatten we samen in de volgende kernwaarden:

  1. Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid (leerlinggericht)
  2. Samen beter, beter samen (organisatiegericht)
  3. Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs (medewerkergericht)