Visual

Waar staan wij voor

Waar wij voor staan is dat we met ons onderwijs en onze ondersteuning aansluiten bij de mogelijkheden van iedere leerling. Niet voor iedereen is het reguliere onderwijs geschikt. Soms is een plek op een speciale school met veel aandacht voor de praktijk de beste keuze. Op Vso Het Duin is er voor elke leerling perspectief!

Speciale ondersteuningsbehoeften

Vso Het Duin is een school met experts in voortgezet speciaal onderwijs (vso). Wij bieden onderwijs en ondersteuning in een doorgaande leerlijn voor jongeren met speciale ondersteuningsbehoeften in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen zijn (zeer) moeilijk lerend. Het Duin, De Duinpieper en De Oeverpieper (een onderwijs/zorgarrangement in samenwerking met ’s Heeren Loo) zijn drie locaties die behoren tot één school.

Praktijklokalen

Het Duin is gevestigd in een rustige wijk in Noordwijk. Er is een groot aantal praktijklokalen zoals onder andere twee leskeukens, een woonlokaal, fietstechnieklokaal, een arbeid-trainingslokaal, een groenlokaal en een bewegingslokaal. Alle klaslokalen zijn ruim en voorzien van een Smartboard en voldoende leerlingcomputers. Er is veel groen rondom de school. In de directe omgeving is een dierenparkje, een vijver en een klein winkelcentrum. De meeste leerlingen van de school wonen in één van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het Duin biedt onderwijs aan bijna negentig leerlingen, verdeeld over zeven vso-groepen.

Identiteit

Het Duin heeft van oorsprong een Protestants-Christelijke identiteit, maar wij respecteren iedere culturele en/of llevensbeschouwelijke achtergrond. Wij maken onderdeel uit van stichting Resonans speciaal onderwijs.