Visual

Pedagogisch klimaat

Het Duin voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat.

Om tot leren te komen is het van groot belang dat leerlingen zich veilig voelen op school. Om zo’n omgeving te bieden hebben we een aantal omgangregels opgesteld.

  • We gaan netjes met elkaar en onze spullen om.
  • Je gebruikt nette woorden.
  • Fouten maken we goed.
  • Iedereen hoort erbij en mag er zijn.
  • We luisteren naar elkaar.

Deze afspraken gelden overal, dus ook buiten school! Bij de start van het schooljaar staat elke week één van de regels centraal.

De anti-pestcoördinator

Ons team doet er alles aan om een veilige school met een verantwoord pedagogisch klimaat te bieden. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan verwacht, kunnen de leerlingen of u ons hierop aanspreken. De leerling of u kunnen de klachten over onheuse bejegening van de leerling, of ongewenste omgangsvormen (pesten) als volgt aangeven:

  • u spreekt als eerste de leerkracht aan;
  • geeft dit niet het gewenste resultaat dan kan de leerling of u contact opnemen met Anneke Sierat, de anti-pestcoördinator van Het Duin. De leerlingen kunnen Anneke aanspreken op school. U kunt Anneke bereiken via het telefoonnummer van school of via asierat@resonansonderwijs.nl.