Visual

Ons netwerk

Het Duin maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband waar u uw kind kunt aanmelden als u kiest voor een speciale school.

Samenwerkingsverbanden

Een verzoek voor plaatsing op Het Duin verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van de leerling. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband v(s)o Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl).
In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren. Kijk onder Ouderinformatie hoe de aanmeldprocedure voor Het Duin verloopt.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel v(s)o Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: https://swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Samenwerking met andere instanties

Op onze school werken we samen met een flink aantal gespecialiseerde partners en belangenorganisaties. Hieronder vindt u de belangrijkste netwerkpartners van Het Duin.

Gespecialiseerde partners

Belangenorganisaties