Visual

Verbouwing en renovatie Noordwijkse scholen

Na een lange voorbereiding is het nu zeker, de verbouwing en renovatie voor Vso Het Duin, De Oeverpieper en De Duinpieper gaat door! De gemeenteraad van Noordwijk heeft ingestemd met de verbouwplannen en de kosten. Nu komt de periode dat de planning concreet wordt.

De schoolgebouwen van De Duinpieper en Vso Het Duin dateren uit 1980. De constructie en de staat van de gebouwen aan de Stakman Bossestraat zijn goed genoeg om te renoveren. Met de renovatie komen er ook duurzame verbeteringen. De isolatie wordt op alle fronten aangepakt (energielabel A+), er komt mechanische ventilatie en de gebouwen worden gasloos door de installatie van een luchtwarmtepomp. Zo kunnen we na de renovatie onderwijs geven in een gebouw dat klaar is voor de toekomst.

Extra (praktijk)ruimten

Er komt ook uitbreiding aan de schoolgebouwen, die wordt betaald door de gemeente Noordwijk. Het gebouw van Vso Het Duin krijgt een aanbouw om de inhuizing van De Oeverpieper mogelijk te maken. In het gebouw van De Duinpieper komt een ruimte voor BSO+, die ook door het so gebruikt kan worden. BSO+ is er speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd die extra structuur en begeleiding nodig hebben.

De Duinpieper verhuist tijdelijk

De Duinpieper kan tijdens de renovatie het gebouw niet gebruiken. Daarvoor geven de renovatiewerkzaamheden te veel overlast. Daarom verhuizen de leerlingen van De Duinpieper tijdelijk naar het schoolgebouw aan de Julianalaan 11 in Noordwijk. Dat gebeurt in de zomer- of herfstvakantie van dit jaar.

Informatie volgt

We houden leerlingen en ouders op de hoogte van de renovatie- en uitbreidingsplannen.