Visual

Didactisch klimaat

Door een betere aansluiting van de praktijkvakken op de werkelijke praktijk maken we ons onderwijs steeds realistischer.

Als je van Het Duin af komt, heb je gegarandeerd een baan. Om dat te bereiken, zorgen we voor een didactisch klimaat waarin de school de behoefte vanuit het bedrijfsleven op de voet volgt en steeds de beste manier vindt om kennis en vaardigheden aan de leerlingen over te brengen.

Sociaal-emotioneel welbevinden

Het sociaal-emotioneel welbevinden van een leerling heeft veel invloed op de manier waarop hij functioneert. Het is daarom belangrijk dat leerlingen weerbaar zijn, zich kunnen handhaven en voor zichzelf en ook voor de ander durven op te komen. Ook is inzicht in eigen gedrag als reactie op bijvoorbeeld emoties van belang voor het latere functioneren. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat leerlingen begrijpen wanneer er sprake is van pesten en wanneer van plagen. Ook leren wij hen hoe zij hiermee om kunnen gaan. Ze krijgen door extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied meer zelfvertrouwen en leren omgaan met de mensen en de wereld om zich heen. Om beter met zichzelf en met de andere leerlingen om te gaan, maken wij gebruik van verschillende programma’s om leerlingen daarin te begeleiden.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor sociale competenties en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin zij leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Geef me de vijf

Ieder schooljaar besteden we tijd aan het vergroten van onze kennis rond het gedrag van leerlingen. Bijvoorbeeld via de aanpak van ‘Geef me de vijf’. Dat is dé methodische onderlegger voor het onderwijs in Nederland. De vijf pijlers van deze methodiek zijn:

  1. Autisme begrijpen

Je wilt graag positief contact met leerlingen met autisme. Dit wordt makkelijker als je het autisme van je leerling begrijpt. Het lukt deze leerling niet om zich aan jou aan te passen. Daarom moet jij je in eerste instantie aan hem aanpassen. Door je te verdiepen in zijn manier van denken, leer je wat hij wil zeggen met zijn gedrag en wat hij nodig heeft om wél naar jou te kunnen luisteren.

  1. Positief contact

Je wilt dat er rust komt in de klas en dat je jouw leerling begrijpt en hij zich begrepen voelt. Dat kan! Als je autisme begrijpt, dan kun je met die kennis leren op deze leerling af te stemmen en is de basis voor positief contact gelegd. Je communicatie is dan afgestemd op het autistische denken.

  1. Basisrust creëren

Heb je de eerste twee stappen gemaakt, dan heb je een positieve en veilige basis gelegd. Van daaruit kijk je wat zijn behoefte is als het gaat om duidelijkheid over zijn schooldag. Geef me de vijf leert je een structuur op maat te maken voor deze leerling, waarmee hij in het schoolsysteem kan meedraaien. Dat scheelt jou veel individuele tijd. De leerling doet aan de hand daarvan zelfstandig zijn werk en het kliergedrag verdwijnt! Zo ontstaat er ruimte voor de andere leerlingen en voor jouw eigen taken.

  1. Problemen oplossen

Conflicten, daar heb je er waarschijnlijk genoeg van. Ze zijn vaak het gevolg van onbegrip. Als je de eerste drie stappen toepast, zijn de conflicten meestal al sterk verminderd. Geef me de vijf helpt je de oorzaak te achterhalen van de conflicten die er dan nog zijn en geeft je tools om daarmee om te gaan. Hiermee worden gelijk conflicten in de toekomst voorkomen, waardoor er meer rust in de klas ontstaat.

  1. Ontwikkeling bevorderen

Je wilt graag dat jouw leerling met autisme zich ontwikkelt, zoals elk ander kind. Dat hij leert wie hij zelf is, sociale contacten aangaat en een ‘gewoon’ leven kan leiden. En dat kan! Je leert hoe je zijn ‘ik’ kan ontwikkelen en hoe hij van persoonsafhankelijk zelfstandig wordt. Met andere woorden: naast het kind klaarstomen voor de CITO, leer je hem ook te leven in plaats van overleven!

Opbrengst- en handelingsgericht werken

We streven naar goede resultaten op groeps- en individueel niveau op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. We doen dit door hoge verwachtingen te scheppen, gericht aan de doelen van de leerlingen te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Op schoolniveau analyseren we de vorderingen van alle leerlingen om ook in de breedte de kwaliteit van het onderwijs te kunnen beoordelen.