Visual

Uitstroom dagbesteding

Van onze leerlingen in leerroute 2/3 verwachten we dat zij onvoldoende arbeidsvaardigheden kunnen ontwikkelen om uit te stromen naar een vorm van werk.

Van leerlingen in leerroute 3 is bij instroom nog onduidelijk welke arbeidsvaardigheden zij bezitten. Sommige van deze leerlingen kunnen uitstromen naar een beschutte arbeidsplek ofwel een beschermde arbeidsomgeving met meer begeleiding.

Tijdens de onderbouw brengen we de vaardigheden van alle leerlingen in kaart. Het niveau op kernvakken als Nederlands en rekenen is niet per definitie bepalend voor de doorstroom. Het gaat ook om onder andere sociale vaardigheden die bepalen waar zij het beste op hun plaats zijn na school. Daarnaast nemen we de ervaringen uit de praktijk op de leerwerkplekken, leren op locaties en (zelfstandige) externe stages mee. Zo vinden we de juiste uitstroomstemming voor iedere individuele leerling.

Schooldiploma

Leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding kunnen een diploma halen. Om het diploma te behalen, moet een leerling aan voorwaarden voldoen, die vermeld staan in het examenreglement van Het Duin. Het regelement is te vinden op onze website.

Streefeisen diploma vso uitstroomprofiel
dagbesteding

  1. Het inzichtelijk maken van de doorgemaakte ontwikkeling op het gebied van de cognitieve ontwikkeling.
  2. Het inzichtelijk maken van de doorgemaakte ontwikkeling en toekomstwensen op het gebied van praktijkvorming of deelname aan (belevingsgerichte) activiteiten.
  3. Het inzichtelijk maken van de doorgemaakte ontwikkeling en toekomstwensen op het gebied van de domeinen: wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming.
  4. Het inzichtelijk maken van de talenten en voorkeuren van de leerling.

In het portfolio maakt de leerling de doorgemaakte ontwikkeling en het beheersingsniveau op de verschillende onderdelen inzichtelijk. De leerling sluit de schoolloopbaan af met een diplomagesprek.