Visual

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Vso Het Duin ontvangt subsidie van de Europese Unie, via de gemeente Leiden. Het geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bedoeld om leerlingen van onze school zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Voorbereiden op werk

Voor jongeren van vso-scholen is het niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. Op Het Duin besteden we veel aandacht aan werknemersvaardigheden en aan zelfvertrouwen. Dat doen we binnen het arbeidsmarktgerichte lesaanbod van Het Duin voor de midden- en bovenbouw. Belangrijke onderdelen zijn de praktijklessen op school en stages. Zo bereiden jongeren zich voor om na school aan het werk te gaan.

Duurzame arbeidsparticipatie

In de praktijk blijkt dat het voor veel jongeren van PrO/vso-scholen moeilijk is om een geschikte baan in de regio te vinden en vast te houden. Om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt blijvend te verbeteren, is geld van het Europees Sociaal Fonds beschikbaar. Voor drie schooljaren is 45 miljoen euro beschikbaar, voor 35 regio’s in Nederland. De gemeente Leiden coördineert het verdelen van dit extra geld voor onze regio. Wij investeren het geld van deze subsidie in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsparticipatie.

Op de goede weg

De afgelopen jaren zijn er dankzij ESF-gelden al stappen gezet voor onze leerlingen, om ook op de lange termijn mee te kunnen doen in de samenleving. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Met steun van het ESF en samenwerking in de regio maken we voor onze vso-leerlingen een blijvende plek op de arbeidsmarkt mogelijk. Dat doen we door up-to-date praktijkvakken en branchecursussen aan te bieden en door stages bij verschillende bedrijven.

De officiële uitleg van de ESF-subsidie leest u hier.

Vso Het Duin is onderdeel van Resonans.