Zoeken

Het vrije bedrijf

Voor leerlingen die in leerroute 3 zitten zijn er eigenlijk legio mogelijkheden voor betaald werk. Dit maakt het echter voor de leerling en VSO Het Duin ook weer erg ingewikkeld. Door de verscheidenheid aan mogelijkheden moet een leerling zich specialiseren. Dit specialiseren vraagt van Het Duin ook steeds een aanpassing in het lesprogramma en lesinhoud. Intensief maar ook voor ons zeer interessant!

De leerling:

De leerling die in aanmerking komt om in het vrije bedrijf voor salaris te gaan werken moet heel wat kunnen. De arbeidsvoorwaarden moeten goed ontwikkeld zijn. Begeleiding op de werkvloer is op afstand. Dit betekent dat initiatief, zelfcontrole, tempo maken zonder toezicht voorbeelden zijn van essentiŽle voorwaarden. Op VSO Het Duin wordt hierop speciaal gelet tijdens interne stages en tijdens het LOL traject. Tijdens de individuele stages wordt geprobeerd om de leerlingen nog verder te helpen op juist dit gebied. Het technische aspect van het werk is veel minder belangrijk. De meeste stagegevers leren ze het meeste wel tijdens de stage. Maar als je niet de goede werkhouding hebt wordt werken in het vrije bedrijf een moeilijk bereikbaar doel.

De stage/werkgever:

Een werkgever die met een leerling van VSO Het Duin in zee gaat wordt goed voorgelicht door school. We spreken dan vooral over de mogelijkheden van onze leerlingen en minder over wat ze moeilijk vinden. Van de stagegever wordt verwacht dat er voldoende werkzaamheden zijn gedurende de dag die de stagiair kan doen. Het belangrijkste is echter dat er binnen het bedrijf iemand is die de stagiair begeleid. Iemand die er de tijd voor kan maken en wil maken. Dit is ook steeds de persoon die de taken van de stagiair samen met de stagiair controleert en nieuwe opdrachten geeft. De stagiair weet dat dit de persoon is waar hij met vragen naar toe kan. Daarnaast geeft het de stagiair duidelijkheid en structuur. Bij de kennismaking met een potentiŽle stagegever wordt door de stagecoŲrdinatoren nadrukkelijk gelet op de mogelijkheden van begeleiding, mocht hierover twijfel zijn dan zoeken we verder. Tot nog toe slagen we steeds weer in om bedrijven bereid te vinden onze leerlingen een kans te geven te laten zien wat ze kunnen en veel te leren. In een aantal gevallen kan dit zelfs tot een dienstverband leiden na de schoolperiode!

Tot slot, jobcoaching:

In het laatste schooljaar wordt gezocht naar een geschikt bedrijf voor de leerling om te gaan werken. VSO Het Duin heeft door de jaren heen een groot netwerk van bedrijven opgebouwd. Ook zijn er contacten met instanties die actief op zoek zijn naar banen voor mensen met een arbeidshandicap. Niet onbelangrijk kan de rol van ouders zijn. Zij kunnen zelf, vanuit de kennissen of familiekring, met goede suggesties voor werk komen. Leerlingen die na de schooltijd in het vrije bedrijf aan de slag kunnen zouden wat begeleiding betreft in een gat kunnen vallen. De schoolbegeleiding valt immers weg. Om te voorkomen dat er een vacuŁm ontstaat in de begeleiding wordt in het laatste halfjaar van de schooltijd met leerling en het gezin gezocht naar een geschikte jobcoach. Een jobcoach is iemand die de oud-leerling (dan cliŽnt geworden) begeleid op de werkvloer. De jobcoach is contactpersoon tussen cliŽnt, werkgever en het gezin. De jobcoach is in dienst van de oud-leerling en wordt totaal gefinancierd door het UWV. Naast regelmatige werkbezoeken en voortgangsgesprekken weet de jobcoach ook alles over de regelgeving omtrent het werken en de subsidies.

De stagecoŲrdinatoren van VSO Het Duin adviseren de leerling en het gezin in de keuze van coach en organisatie. We proberen er hierbij vanuit te gaan dat er een goede klik is tussen leerling en coach. VSO Het Duin heeft met regelmaat contact met zowel regionaal als landelijk opererende jobcoachbureaus.

Om een warme overgang van school naar werk te garanderen wordt de jobcoach gevraagd om ten minste het laatste halfjaar van de stage betrokken te zijn bij de leerling. De jobcoach gaat de leerling al daadwerkelijk op de werkvloer coachen onder schooltijd. De stagecoŲrdinatoren en jobcoaches werken in de fase nauw samen om informatie over de leerling te delen zodat de belangrijke eerste tijd na de schooltijd goed verloopt.