Visual

Stage lopen

Voldoende kennis en zorg voor onze leerlingen in de toekomst vinden we erg belangrijk. Daarom zijn stagiairs heel welkom en zorgen we voor uitstekende begeleiding.

Mbo- en hbo-stagiaires

Ben je op zoek naar een leuke, uitdagende mbo- of hbo-stage? Wil je wel eens proeven aan het werken op een school voor voortgezet speciaal onderwijs? Ben je geïnteresseerd in jong volwassenen met een verstandelijke beperking? Wil je hen op weg helpen in de voorbereiding naar een passende plek in de maatschappij? Zie je niet op tegen leerlingen, die zo nu en dan ook jouw grenzen opzoeken?

Enthousiast team

Dan is vso Het Duin misschien wel een prima school voor jou als stageplaats voor het komend jaar! Je komt op een school met een betrokken en enthousiast team. Het team staat open voor stagiaires en ervaart jullie inbreng als heel plezierig. Ook de leerlingen zijn er aan gewend dat er stagiaires in de school zijn. Jaarlijks begeleiden wij een tiental stagiaires uit mbo en hbo. Je krijgt een vaste begeleider toegewezen, die regelmatig met jou gesprekken voert en de voortgang bewaakt. Wel is het belangrijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. We gaan ervan uit dat je werktijden en afspraken evenals opdrachten van je opleiding goed nakomt.

Stageinvulling

Uiteraard ziet de invulling van de stages er heel verschillend uit. Zo worden mbo-stagiaires gekoppeld aan een eigen groep, waarmee je een heel jaar optrekt en tal van activiteiten uitvoert. Vaak word je ook gevraagd mee te gaan met het schoolkamp van de eigen klas.

Hbo-studenten volgen meestal een ander traject, afhankelijk van de opleiding. Hoewel er ook werkzaamheden zijn binnen de groepen, kunnen de activiteiten ook groepsoverstijgend zijn en soms is een eigen werkruimte noodzakelijk.

Het Duin werkt het liefst met stagiaires die voor het gehele schooljaar een plaats zoeken. We merken dat het enige tijd kost om je draai te vinden en dat je vooral in het tweede deel van het jaar de vruchten plukt van datgene wat je geleerd hebt.

Leerbedrijf

Het Duin is door de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB (voorheen Calibris) gecertificeerd als leerbedrijf voor de volgende opleidingen:

  • Sociaal Agogisch Werk:
  • Onderwijsassistent (niveau 4)
  • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang (niveau 3)
  • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg (niveau 4)
  • Sociaal-pedagogisch werker 3 (oude opleiding niveau 3)
  • Sociaal-pedagogisch werker 4 (oude opleiding niveau 4)
  • Sport en Bewegen: sport- en bewegingscoördinator / bewegingsagoog (niveau 4)
  • Verpleging en Verzorging: helpende zorg en welzijn (niveau 2)

De werktijden op Het Duin zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur. Op woensdag van 8.15 tot 13.00 uur.

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail voorzien van een duidelijke motivatie en CV naar simonversluijs@hetduin.nl Voor informatie bel je naar telefoonnummer (071) 361 41 50 en vraag je naar Simon Versluijs.