Visual

Mobieltjes niet meer welkom in de klas

In het voortgezet onderwijs verdwijnen mobieltjes vanaf 2024 uit het klaslokaal. Sociale media en filmpjes zuigen de aandacht van de leerlingen op. Scholen binnen Resonans, waaronder de Maurice Maeterlinckschool, werken al langer met afspraken over het gebruik van mobieltjes. Goed om te zien dat er nu ook concrete wetgeving komt.

Verplichting

Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen vanaf 2024 dus niet meer de klas in. Dat besloot het kabinet op basis van een rapport van Kennis Rotonde. Het rapport concludeert dat mobieltjes een negatief effect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Al was dit voor veel docenten al langer merkbaar. Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking, mogen deze wel gewoon gebruiken. Voor het speciaal onderwijs komen dan ook aangepaste afspraken. Hoe middelbare scholen omgaan met het gebruik van mobieltjes bepalen ze zelf. De apparaten zijn volgens de wet minimaal verboden in het klaslokaal. Maar sommige scholen gaan een stapje verder en stellen een totaalverbod in. Binnen Resonans maken de verschillende vso-scholen zelf afspraken met alle leerlingen over het gebruik van de apparaten.

Van oplossing naar probleem

Ruim tien jaar geleden was het mobieltje dé oplossing om alle leerlingen met internet en digitale lesstof te laten werken. Laptops waren duur en ingewikkeld en geschikte tablets en Chromebooks waren nog in ontwikkeling. Bijkomende voordelen waren dat leerlingen eenvoudig hun lesrooster en cijferlijst inzagen.

Inmiddels zijn mobieltjes vooral een probleem in de klas. Ze zorgen voor afleiding en onrust. Zodra leerlingen de telefoon uit hun broekzak halen, is het vaak moeilijk om hem weer terug te stoppen. Digitale leermiddelen zijn nog steeds wel erg nuttig, maar dan zonder mobieltjes. Het is voor scholen niet mogelijk om te concurreren voor schermtijd op de mobieltjes. Grote bedrijven zoals Google en Meta weten precies hoe ze de aandacht van leerlingen winnen. Voor een totaalverbod zijn ook genoeg pedagogische en didactische redenen. Zoals beter menselijk contact in de pauze, het recht om een tijdje onbereikbaar te zijn en minder gelegenheid tot pesten.

Pesten via sociale media

Pesten is helaas van alle tijden, maar door sociale media gebeurt het vaak ook buiten schooltijden. Recent zijn er steeds meer zorgen over anonieme roddelkanalen. Deze roddelkanalen, ook wel ‘juicekanalen’, zorgen voor veel problemen. De accounts plaatsen berichten over leerlingen, docenten en andere betrokkenen bij de school. Zo werden leerlingen van de Haarlemse middelbare school ECL slachtoffer van zo’n kanaal. ‘De roddels zijn vaak op relaties gebaseerd’, vertelt rector Marleen van der Flier op NOS.nl. Ze schetst een fictief voorbeeld: ‘Bijvoorbeeld over Jan uit klas 3 havo, die in de kleine pauze heeft staan zoenen met Laura, terwijl zij een vriendje heeft’, aldus Van der Flier.

Interne vertrouwenspersoon

Heeft uw kind te maken met pesten op school of op sociale media? Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen dan contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Contactinformatie vindt u in de schoolgids, die te vinden is op de documentenpagina.