Visual

Ambities onder de loep in Beter Samen

Goed onderwijs bieden; dat wil elke leerkracht, elke school en elk schoolbestuur. Wat Resonans precies verstaat onder goed onderwijs, hebben we in de afgelopen maanden vastgelegd in een duidelijke definitie. Alle seinen staan daarmee op groen voor onze volgende stap in het project ‘Stelsel van kwaliteitszorg’: goed zicht krijgen op wat onze  leerkrachten en onderwijsbegeleiders nodig hebben om hun werk te doen.

In het infobulletin Beter Samen deze maand een update van het project, en interviews met ambitieuze onderwijsassistenten van Resonans-scholen De Keerkring in Zoetermeer en Het Metrum in Leiden. Twee van hen doen naast hun werk de deeltijd-pabo, de ander begint binnenkort aan een opleidingstraject. ‘Het is fijn dat de school meedenkt over hoe ik me verder kan ontwikkelen’, zegt onderwijsassistent Ifor de Fouw.

Lees hier Beter Samen 23.