Visual

Schoolplan: vooruitkijken tot 2024

Het nieuwe schoolplan voor de komende vier schooljaren is verschenen! In het schoolplan vertellen we waar we voor staan en wat onze ambities zijn. Het plan is tot stand gekomen met input vanuit onder andere het team, de leerlingenraad en het bestuur van stichting Resonans. In het schoolplan vindt u een beschrijving van onze speerpunten voor de komende vier schooljaren.

U vindt het nieuwe schoolplan hier of op de pagina ‘Documenten’.