Zoeken
 
Het Duin is een school in Noordwijk voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Het motto van de school is 'Werken aan leren, leren van werken'. De nadruk van het onderwijsprogramma ligt op het praktisch leren, gericht op de toekomst van de leerlingen. Het Duin maakt onderdeel uit van de Stichting Resonans.

Voor de versterking van de leerlingenzorg en het onderwijs zijn wij per direct op zoek naar een

Intern begeleider 0,8 (4 hele dagen)
2 dagen op basis van tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast en 2 dagen langdurige ziektevervanging
 
Wij zijn op zoek naar een collega die het een uitdaging vindt om zich actief in te zetten voor het onderwijs en de leerlingenzorg binnen onze school. Deze taken doe je in nauwe samenwerking met de andere intern begeleiders, gedragsdeskundigen en het managementteam.
 
Functie:
 • Vervult een regierol binnen de leerlingenzorg;
 • Neemt deel aan de Commissie van Begeleiding;
 • Draagt mede zorg voor de beleidsontwikkeling van het onderwijs;
 • Draagt actief bij aan de ontwikkeling en coördinatie van kwaliteitsverbetering en onderwijsvernieuwing;
 • Begeleidt klassenteams in hun professionele ontwikkeling;
 • Participeert in een multidisciplinair team;
 • Blijft werken aan eigen professionele ontwikkeling;
 • Vertegenwoordigt het Duin bij deskundigheids-overleggen zoals IB-netwerken, SWV etc.
Wij vragen:
 • Een lesbevoegdheid voor basisonderwijs, aangevuld met een Master SEN op gebied van interne begeleiding;
 • HBO+ werk en denkniveau, relevante cursussen, master;
 • Ervaring in het speciaal (basis) onderwijs;
 • Bijhouden en uitbreiden van de voor het beroep vereiste bekwaamheden;
 • Kunnen samenwerken met verschillende disciplines;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Flexibele en open houding, vaardig in het geven en ontvangen van feedback.
Wij bieden:
 • Een gemotiveerd en enthousiast team;
 • Zelfstandige functie binnen de kaders van de afdeling en school;
 • Een boeiende doelgroep;
 • Een tijdelijke benoeming van één jaar met perspectief op een benoeming voor onbepaalde tijd. Salariëring volgens cao PO (schaal L12).
Inlichtingen
Meer informatie over de functie kun je vinden op onze website https://www.vsohetduin.nl Sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae kun je voor 14 maart 2019 richten aan: VSO Het Duin t.a.v. sollicitatiecommissie IB, Trudy Gilein, Stakman Bossestraat 79, 2203 GH Noordwijk of per e-mail sturen naar: trudygilein@hetduin.nl Selectiegesprekken 1e ronde vinden plaats op woensdag 20 maart. De 2e ronde bestaat uit het meelopen van een dagdeel op donderdag 21 maart.


Tevens zijn wij op zoek naar:

De Duinpieper  is een school voor Speciaal Onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4-12 jaar met speciale onderwijsbehoeften. Het Duin is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Het motto van de school is 'Werken aan leren, leren van werken'. De nadruk van het onderwijsprogramma ligt op het praktisch leren, gericht op de toekomst van de leerlingen. De Duinpieper en Het Duin maken onderdeel uit van de Stichting Resonans.

De Duinpieper (SO)en Het Duin(VSO) zijn op zoek naar een:
 
Enthousiaste invalpoule onderwijsassistenten
(2 dagen en 3 dagen in overleg bespreekbaar)
Wij zoeken een collega die:
 • het een uitdaging vindt om te werken met de doelgroep;
 • een open leerhouding heeft en reflectief vermogen;
 • kan relativeren en in het bezit is van een gezonde dosis humor;
 • ondersteuning kan bieden bij het onderwijsprogramma;
 • zelfstandig kan werken met kleine groepjes leerlingen;
 • in het bezit is van SPW of vergelijkbare MBO opleiding.
Wij bieden:
 • een uitdagende en afwisselende baan, voor minimaal een jaar;
 • een collegiaal team;
 • salaris conform de cao PO
Wilt u meer weten?
Inlichtingen over de vacature kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander,
tel. 071-3621661. Schriftelijke sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae kunt u uiterlijk 22 maart 2019 richten aan: Trudy Gilein, per e-mail sturen naar trudygilein@hetduin.nl onder vermelding van vacature onderwijsassistent. Brievenselectie vindt plaats op maandag 25 maart. Indien u geselecteerd bent, wordt u maandag 25 maart telefonisch benaderd voor het sollicitatiegesprek op dinsdag 26 maart 2019. Meeloop ochtend woensdag 27 maart.
 
 

Tevens zijn er vacatures bij De Duinpieper en De Oeverpieper.