Zoeken
 
Het Duin is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.
De Duinpieper is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk
lerende kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar.
De scholen maken deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o.
 
De Duinpieper en Het Duin zijn op zoek naar
 
                   Inval leerkrachten  
 
Wat verwachten wij van de leerkracht:
● Pabo diploma;
● Affiniteit met  leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende
(gedrags)problematiek;
● Ervaring in het geven van onderwijs op verschillende niveaus;
● Een open, op communiceren gerichte houding;
● Iemand die graag deel uitmaakt van een team en daarin kan participeren;
● Iemand die actief nieuwe uitdagingen kan en wil aangaan;
● Iemand die om kan gaan met stressvolle momenten en gevoel voor humor heeft;
● Iemand die flexibel is.
 
Wij bieden:
● Een enthousiast en betrokken team.
● Een school vol boeiende leerlingen;
● Afwisselend werk.
 
Salaris en dienstverband:
● Salaris LB en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het CAO PO onderwijs.
 
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ronith Root, teamleider VSO (tel: 071 3614150) of Ria de Brabander, teamleider SO (tel: 071 3621661).
 
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae, kunt u richten aan:
Het Duin, T.a.v. mevrouw Ronith Root, Stakman Bossestraat 79,
2203 GH  Noordwijk.
Of per e-mail: ronithroot@hetduin.nl


Tevens zijn er vacatures bij De Duinpieper en De Oeverpieper.