Zoeken
Toeleiding naar de arbeidsmarkt
Leerlingen uit het vso willen een passende plek verwerven op de arbeidsmarkt. Onze school begeleidt hen daarbij en zijn de spil in het netwerk rond iedere leerling. Intensieve samenwerking met intermediaire organisaties, bedrijven, gemeente, scholen, buurt en ouders bevordert een goede startpositie en de kans op duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. KPC Groep heeft ruime ervaring op het terrein van arbeidstoeleiding en arbeidsparticipatie.

arbeidstoeleiding