Zoeken
Bedrijfsexcursies

Leerlingen in de middenbouw gaan met de leerkracht op bezoek bij verschillende werkplekken. Deze excursies dragen bij aan de beeldvorming bij de leerling, in welke richting hij/zij wellicht later wil gaan werken. Er wordt steeds geprobeerd om de leerlingen, naast kijken op een werkplek, kort het werk te laten ervaren. Ook ontwikkelt de leerling een reŽel beeld van werken en dagbesteding.