Zoeken
Individuele stage

In de bovenbouw gaat iedere leerling in principe individueel op stage, ten minste twee dagen per week. Er zijn twee soorten stages. 

Oriënterende stage: leerlingen die bij aanvang van de bovenbouw nog niet goed weten waar hun interesse ligt krijgen de mogelijkheid om in één schooljaar op twee of drie stageplekken ervaring op te doen. Wanneer de leerling dan weet welke richting zijn voorkeur heeft, kan er in het tweede jaar bovenbouw gericht een langere stageperiode in die richting geboden worden. 

Beroepsgerichte stage: de leerling die weet welke richting hij op wil gaat één schooljaar lang een stage doen die daar bij aansluit. De leerlingn wordt op de stage aangestuurd door iemand van de stageplek. Vanuit school is er begeleiding door een stagebegeleider van het stagebureau.