Visual

JGT’s samen in Voor ieder 1

De jeugd- en gezinsteams (JGT) van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen zijn samen met de lokale loketten, het Wmo Adviescentrum en de sociale teams MEE en Kwadraad ondergebracht in een nieuwe stichting: Voor ieder 1.
Inwoners van deze gemeenten die zorg, ondersteuning of advies nodig hebben, kunnen die vinden op één plek, namelijk www.voorieder1.nl. Op deze website vindt u de contactgegevens voor de JTG’s van Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse, Sassenheim-Warmond en Voorhout. Iedere dorpskern heeft een locatie waar men heen kan gaan voor hulp. De hulp is gratis en een afspraak maken kan zonder verwijzing van de huisarts. Woont u in een andere gemeente rond Noordwijk en zoekt u hulp van een jeugd- en gezinsteam, kijk dan op https://jeugdengezinsteams.nl/teaminfo/ en kies het team van uw gemeente.