Visual

Begrip en support voor onze medewerkers

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij. Het aantal positief geteste leerlingen in de basisschoolleeftijd is erg toegenomen. Onze medewerkers lossen het met veel creativiteit en veelal intern op: collega’s die extra werken, assistenten voor de klas en alternatieve onderwijsvormen. We hebben hier grote waardering voor.

Ook bij de scholen van Resonans moeten er soms klassen naar huis.
Corona is helaas niet het enige probleem. Het onderwijs heeft, landelijk, ook te maken met personeelstekorten. Er zijn steeds minder leraren en er zijn ook bijna geen vervangers meer. Dit probleem speelde eerst vooral in de vier grote steden. Maar nu speelt het grote tekort aan leraren in het hele land en dus ook in onze regio.

Natuurlijk doen wij er alles aan om op onze scholen genoeg leraren voor de klas te krijgen, maar de situatie wordt steeds moeilijker. Als schoolbestuur zoeken we zelf en gezamenlijk met andere besturen naar oplossingen en mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

Als de school van uw kinderen een alternatieve oplossing moet inzetten, dan informeert de afdelingsdirecteur u hierover. Deze alternatieve oplossingen zetten we tijdelijk in, tegelijkertijd zoeken we naar passende, structurele oplossingen. Dit doen we niet alleen. Zowel de schoolbesturen als de opleidingsinstituten werken hard aan verschillende initiatieven om het lerarentekort te verminderen. Voorbeelden zijn het versneld opleiden van mensen en nieuwe organisatievormen van onderwijs. Dit kost echter tijd.

Wij vragen uw begrip voor de situatie in het onderwijs en in het bijzonder bij de school van uw kind(eren). Op iedere school doet de afdelingsdirecteur met het team er alles aan om de school in deze roerige tijd zo goed en normaal mogelijk te laten lopen. We zien dat iedereen zich tot het uiterste hiervoor inspant en we zijn trots op de prestatie die ze met elkaar steeds weer neerzetten. Graag uw begrip en support voor onze medewerkers in de frontlinie van het onderwijs. Dat verdienen ze!

Met vriendelijke groet,

Iepe Roosjen en Bob Olders
Bestuurders Resonans speciaal onderwijs

PDF brief aan de ouders.